img4.giftrunk02a.gif

姓名:顏嘉亨

生日:82.8.6

我最喜歡的科目:電腦、美勞、國語、社會

參加心得:這次參加網界博覽會,實在是一個令人難忘的經驗,從一開始討論如何蒐集北斗肉圓的資料

                   ,我就很想趕快去做,因為肉圓是我最愛吃的小吃,每次有親戚到北斗來,一定也會想吃一

                    下北斗肉圓,才會覺得不虛此行。參加這次網界博覽會,讓我大開眼界,也學習到課本以外

                    的很多知識,真是高興。