img1.gif

bar3.gif

     姓名:王覺緯

     自我介紹:我的興趣是運動,看卡通影片,尤其是數碼寶貝。我家住在北斗鎮,一個有很濃人情味的

                         地方,這裡最有名的特產是肉圓,歡迎大家一起來品嚐。

    參加本次活動的心得:我是第一次參加網界博覽會,覺得很好玩,也有很多收穫,到肉圓工廠去參觀

                          的時候,心裡更是興奮。這次活動讓我了解北斗肉圓的全部製作過程,以後如果還有機會

                         ,我一定會再參加。